Maxi-Kalz 500 por.tbl.eff.20x500mg

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0062322
FTS: Uhličitan vápenatý

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 72 Kč
Ušetříte 5 Kč (–6 %)
67 Kč
Kód produktu 239
Kategorie Volně prodejné léky
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

MAXI-KALZ 500

MAXI-KALZ 1000 šumivé tablety

calcii carbonas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

-             Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-             Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-             Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-             Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

  1. Co je přípravek Maxi–Kalz a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maxi–Kalz užívat 
  3. Jak se přípravek Maxi–Kalz užívá  
  4. Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Maxi–Kalz uchovávat 

6.         Obsah balení a další informace

 

1.         Co je přípravek Maxi–Kalz a k čemu se používá

 

 

Přípravek obsahuje vápník ve formě vhodné k podávání ústy.  Dostatečný přísun vápníku je nutný pro růst kostí a zubů a pro normální funkci buněčných membrán, nervů a svalů.  Vápník se používá i při léčbě některých alergických stavů. Běžná denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500-1500 mg.

 

Přípravek se používá bez doporučení lékaře ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení.  Na doporučení lékaře se přípravek používá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy) a měknutí kostí (osteomalácie), při alergických reakcích, a k podpůrné léčbě spazmofilie a tetanického syndromu (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke křečím svalstva).  

 

Pokud se 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maxi–Kalz užívat 

 

Neužívejte přípravek Maxi-Kalz:

-       jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-       jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi, např. při zvýšené činnosti příštítných tělísek, při zvýšené hladině vitaminu D, při nádorech spojených s odvápňováním kostí 

-       při ledvinných a močových kamenech (nefrolitiáza, urolitiáza)

-       při zvýšeném vylučování vápníku do moči

-       při těžkém selhávání ledvin 

-       při chronické infekci močových cest

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Maxi-Kalz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Pokud trpíte onemocněním ledvin, užívejte tento přípravek pouze po poradě s lékařem. U pacientů s onemocněním ledvin je třeba kontrolovat vylučování vápníku močí a v případě potřeby snížit dávky či ukončit léčbu tímto přípravkem.

Při dlouhodobém užívání musí lékař laboratorně sledovat hladinu vápníku v krvi a vylučování vápníku močí.  

Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky s obsahem vápníku nebo vitaminem D. 

 

Děti a dospívající

Přípravek mohou užívat i děti.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Maxi-Kalz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Účinky přípravku Maxi-Kalz a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  

Vápník může zvyšovat účinek léků proti srdečnímu selhávání (digoxin a jiné  srdeční glykosidy).   Může být oslabena účinnost léčiv ze skupiny blokátorů kalciového kanálu (užívaných k léčbě srdečních onemocnění a poruch srdečního rytmu).  

Maxi-Kalz se nesmí užívat ve stejnou dobu s perorálně (ústy) podávanými  přípravky obsahujícími železo, s fluoridem sodným a tetracyklinovými antibiotiky, protože snižuje vstřebávání těchto léčiv. V případě současného užívání těchto léčiv je třeba dodržet minimálně tříhodinový časový odstup mezi podáním těchto přípravků a přípravku Maxi-Kalz. 

Při současném užívání přípravků s obsahem vitaminu D se urychluje vstřebávání vápníku a zvyšuje se tak riziko zvýšené hladiny vápníku v krvi.

Při užívání přípravků s obsahem hliníku (např. antacida – léky na pálení žáhy) může dojít ke zvýšenému vstřebávání hliníku.

Vstřebávání vápníku mohou ovlivnit kortikosteroidy.

 

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Maxi-Kalz s lékařem.

 

 

Přípravek Maxi-Kalz s jídlem, pitím a alkoholem

Pacienti, kteří užívají  Maxi-Kalz šumivé tablety, by neměli používat potraviny s obsahem kyseliny šťavelové (špenát, rebarbora) a fytové kyseliny (otruby, celozrnné výrobky), protože vstřebávání vápníku může být sníženo.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Přípravek Maxi-Kalz se smí užívat během těhotenství a kojení. V období těhotenství a kojení by neměl celkový denní příjem vápníku přesáhnout 1500 mg.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

 

Přípravek Maxi-Kalz obsahuje sorbitol a sodík

Přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Přípravek Maxi-Kalz 500 obsahuje 56,46 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Přípravek Maxi-Kalz 1000 obsahuje 5,24 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

 

3.         Jak se přípravek Maxi–Kalz užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Doporučená dávka přípravku je:

Maxi-Kalz 500 

Dospělí užívají jednu šumivou tabletu jednou, dvakrát nebo třikrát denně (odpovídá 500 - 1500 mg vápníku za den).

 

Maxi-Kalz 1000

Dospělí užívají jednu šumivou tabletu jednou denně (odpovídá 1000 mg vápníku za den).

 

Dávkování u chronického onemocnění ledvin určí lékař.

 

Použití u dětí 

Maxi-Kalz 500 

Děti užívají jednu šumivou tabletu jednou nebo dvakrát denně (odpovídá 500 - 1000 mg vápníku za den).

Maxi-Kalz 1000

Děti užívají jednu šumivou tabletu jednou denně (odpovídá 1000 mg vápníku za den).

 

Způsob použití:

Šumivé tablety se těsně před užitím musí rozpustit ve sklenici (asi 1/4 litru) vody. Takto připravený roztok ihned vypijte. Přípravek užívejte při jídle nebo těsně po něm.

 

Délka léčby přípravkem Maxi-Kalz závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván. Dlouhodobá léčba musí vždy probíhat na doporučení a pod dohledem lékaře.  Jestliže jste užil(a)  více přípravku Maxi-Kalz, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Maxi-Kalz může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, žízeň nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maxi-Kalz

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 10 000 pacientů): hyperkalcémie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) a/nebo hyperkalciurie (zvýšené hladiny vápníku v moči).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů): zácpa, nadýmání, pocit na zvracení, bolest břicha, průjem, svědění, vyrážka a kopřivka, reakce z přecitlivělosti (zčervenání, otoky).

 

Dlouhodobé užívání nepřiměřeně vysokých dávek může vést k nadměrným hladinám vápníku v krvi a moči, s rizikem poškození ledvin a s nebezpečím snížení hladiny fosfátů v krvi.  Při delším užívání je nutné, aby lékař sledoval koncentraci vápníku v moči, eventuelně v krvi.  

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  100 41 Praha 10  webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5.         Jak přípravek Maxi–Kalz uchovávat 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Maxi-Kalz 1000

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.         Obsah balení a další informace

 

Co přípravek Maxi-Kalz obsahuje Maxi-Kalz  500:

Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg, což odpovídá calcium 500 mg.

Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, pomerančové aroma v prášku (obsahuje sorbitol), hydrogenuhličitan sodný, racemická kyselina jablečná, uhličitan sodný.  Maxi-Kalz 1000: 

Léčivou látkou je calcii carbonas.  Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 2500 mg, což odpovídá calcium 1000 mg

Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, citronové aroma v prášku (obsahuje sorbitol).

 

Jak přípravek Maxi-Kalz vypadá a co obsahuje toto balení

 

Maxi-Kalz 500 jsou kulaté, ploché, bílé tablety o průměru 25 mm s vůní a příchutí pomeranče.

Maxi-Kalz 1000 jsou kulaté, ploché, bílé tablety o průměru 30 mm s vůní a příchutí citronu.

 

Velikost balení

Maxi-Kalz 500: Polypropylenová tuba s polyethylenovým uzávěrem obsahujícím vysoušedlo, obsahující 20 tablet.

Maxi-Kalz 1000: Polypropylenová tuba s polyethylenovým uzávěrem obsahujícím vysoušedlo, obsahující 10 tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Meda Pharma GmbH, Guglgasse 15, 1110 Vídeň, Rakousko.

 

Výrobce

Hermes Pharma GmbH, Hauptstrasse 2A, Vídeň, Rakousko

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6.1.2016