Ibalgin Duo Effect drm.crm. 1x100gm

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0180794
FTS: Ibuprofen

Dostupnost Skladem
Běžná cena 240 Kč
Ušetříte 4 Kč (–2 %)
236 Kč    
Kód produktu 346
Kategorie Volně prodejné léky
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
IBALGIN DUO EFFECT
krém
(Ibuprofenum, Heparinoidum S)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect používat
3. Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá
Ibalgin Duo Effect obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid S.
Ibuprofen patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Při
místním podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný k
léčbě místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.
Heparinoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje
tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků
a působí protizánětlivě. Při místním podání zmírňuje bolest i zánět.
Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu.
Ibalgin Duo Effect je určen:
k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní
podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů,
k úlevě od bolesti zad.
Na doporučení lékaře se používá:
k místní léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil,
ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti, 2/4
k místní léčbě některých zánětlivých revmatických onemocnění jako je postižení
kloubních pouzder, šlach, svalových úponů (např. tenisový loket)
k místní léčbě bolestivých stavů při degenerativních kloubních onemocněních (zejména
gonartróza).
Ibalgin Duo Effect je určen k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect
používat
Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect
jestliže jste alergický/á na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin Duo
Effect) nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 6;
máte-li sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání
kyseliny acetylsalicylové či některých jiných protizánětlivých léčiv;
trpíte-li poruchami krevní srážlivosti;
jste-li v posledních třech měsících těhotenství.
Ibalgin Duo Effect se nesmí používat na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice a do
očí.
Upozornění a opatření
Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin Duo Effect vstřebává kůží přímo do postižené
oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán
ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý lék proti bolesti, ze skupiny léků zvaných NSAID)
ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte
žaludeční nebo duodenální vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a)
problémy s ledvinami nebo máte astma.
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Duo Effect
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Ibalgin Duo Effect nelze nanášet na kůži současně s některými léky pro místní používání,
např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu a kyseliny salicylové.
Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně
prodejné léky pro místní používání.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná prvních 6 měsíců, poraďte se před užitím přípravku s lékařem a bez jeho
doporučení jej nepoužívejte.
V posledních třech měsících těhotenství se nesmí přípravek používat, protože by mohlo dojít
ke krvácení.
V době kojení lze přípravek po poradě s lékařem použít krátkodobě a na malé plochy. Při
použití by se neměl nanášet na oblast prsou.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není ovlivněna.
Ibalgin Duo Effect obsahuje parabeny a propylenglykol, které mohou u citlivých jedinců
způsobit podráždění kůže či alergické reakce.
3. Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Léčba poúrazových stavů a bolest zad
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let si nanáší na postižené místo a jeho
okolí 2–3krát denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu krému, která se
lehce vetře do kůže.
Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt
neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc.
Při silnějších bolestech je vhodné po konzultaci s lékařem léčbu doplnit tabletami s obsahem
ibuprofenu.
Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený povrch kůže, na sliznice a do očí.
Po aplikaci krému si umyjte ruce, pokud nejsou léčeným místem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Pokud při léčbě nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví
nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.
Při zánětlivých revmatických onemocněních se o vhodnosti použití a délce léčby přípravkem
Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při
těchto onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů.
Při žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem.
Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po
dobu 1–2 týdnů. Používání Ibalgin Duo Effect při žilních onemocněních je jen součástí
komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (užívání
jiných léků, kompresní léčba obinadlem nebo punčochou).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Duo Effect, než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud popsáno.
Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti až
zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Duo Effect
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Ibalgin Duo Effect ve správný čas, aplikujte ho,
jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství,
aby byla doplněna chybějící dávka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Protože je Ibalgin Duo Effect podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko
komplikací, než při podání ibuprofenu (nebo podobného protizánětlivého léku proti bolesti)
ústy.
Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku,
která se může projevit místním zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění,
někdy i výsevy drobných pupínků. Pokud se u vás objeví kožní vyrážka s puchýři kontaktujte
svého lékaře.
Pokud se u Vás vyskytnou otoky v obličeji nebo pocit dušnosti, okamžitě léčbu přerušte a
vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ibalgin Duo Effect obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Ibuprofenum 1,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 60 mg ve 30 g krému.
Ibuprofenum 2,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 100 mg v 50 g krému.
Ibuprofenum 5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 200 mg ve 100 g krému.
Pomocnými látkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, stearomakrogol 100,
stearomakrogol 1050, hyetelosa, kyselina stearová, cetylstearylalkohol, methylparaben,
propylparaben, propylenglykol, čištěná voda.
Jak přípravek Ibalgin Duo Effect vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: téměř bílý krém.
Velikost balení: 30 g, 50 g nebo 100 g krému.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.4.2013