Celaskon 500mg Červený pomer.por.tbl.eff.3x10

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0017294
FTS: Kyselina askorbová (vitamin C)

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 170 Kč
Ušetříte 11 Kč (–6 %)
159 Kč
Kód produktu 272
Kategorie Volně prodejné léky
 

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celaskon 500 mg červený pomeranč šumivé tablety

acidum ascorbicum

Vitamin C

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 7 – 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám, přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat
 3. Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá
 4. Možné nežádoucí účinky6.         Obsah balení a další informacePřípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá na posílení odolnosti organizmu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení.Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových situacích.Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. Celaskon 500 mg červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, při graviditě, kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč:
 5. 2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat
 6. Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
 7. Užívaní Celaskon 500 mg červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení. Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění nachlazením.
 8. 1.             Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá
 9. 5          Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat
 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Upozornění a opatření Upozorněte lékaře pokud:
 • trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza), -           máte oxalátové ledvinové kameny,
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let. Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit.Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství, kojení a fertilita Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.3.         Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se používají dávky vyšší, a to až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč, než jste měla Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky.Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete.
 • Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 • Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku v jedné dávce. Toto množství je potřeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
 • Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a sorbitol
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou do mateřského mléka.
 • Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč
 • Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.
 1. Možné nežádoucí účinky Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů denně) se mohou objevit zažívací obtíže - nutkaní na zvracení, zvracení, průjem a vzácně pocit slabosti. U alergických osob se mohou projevit alergické příznaky (ekzém, kopřivka). Vzácně při vysokých dávkách se mohou vyskytnout oxalátové močové kameny a velmi vzácně hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek), nebo selhání ledvin. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 2. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 3. Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 4. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 5. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 6. Obsah balení a další informace
 7. Co přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje
 • Léčivou látkou je kyselina askorbová 500 mg v jedné šumivé tabletě.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC.Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti. Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republikaSaneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika
 • Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.4.2014
 • Výrobce
 • Držitel rozhodnutí o registraci
 • Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení