Sepia Officinalis CH5 gra.4g

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0062252
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
Běžná cena 90 Kč
Ušetříte 5 Kč (–6 %)
85 Kč    
Kód produktu 454
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
ETIKETA na dóze s granulemi
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
SEPIA OFFICINALIS 2CH-200CH, 3K-10MK
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 18.11.2015
8. POUŽITELNOST EXP:
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 2/2
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A
VÝROBCE Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/598/92-A/C
13. ČÍSLO ŠARŽE Lot:
14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.