Influenzinum CH15 gra.4g

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0165080
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
Běžná cena 90 Kč
Ušetříte 10 Kč (–11 %)
80 Kč    
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU
{ETIKETA na dóze s granulemi}
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
INFLUENZINUM 4 CH 200 CH, 8 DH 60 DH
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu : 19.9.2013
8. POUŽITELNOST
EXP:
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
BOIRON, Messimy, Francie
BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Reg. číslo: 93/090/13-C
13. ČÍSLO ŠARŽE
Lot:
14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.