Baryta Carbonica CH9 gra.4g

Neohodnoceno
 
 

SÚKL: 0062728
FTS: Homeopatika

Dostupnost Skladem
Běžná cena 112 Kč
Ušetříte 13 Kč (–11 %)
99 Kč    
Kód produktu 188
Kategorie Homeopatika
 

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
ETIKETA na dóze s granulemi
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
BARYTA CARBONICA 3CH-200CH, 3K-10MK
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK BARII CARBONAS
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 8.7.2015
8. POUŽITELNOST EXP:
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A
VÝROBCE
Držitel: BOIRON, Messimy, Francie
Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. číslo: 93/491/92-A/C
13. ČÍSLO ŠARŽE Lot:
14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.